השירותים שלנו

 • חישובי שכר.

 • בדיקות תלושי שכר לשכירים.

 • בודק שכר עבודה מוסמך- למעסיקם עובדי קבלן.

 • בדיקת תלושי שכר לפני ביקורת משרד התמ"ת.

לקבלת מידע נוסף 

חישובי שכר

הכנת שכר מקליטת העובד ועד סיום יחסי עובד מעביד.
 • חישובי שכר לעובדים גלובלים,שעתיים ויומיים.
 • שידור טופסי 102 לביטוח לאומי ומס הכנסה ניכויים.
 • הכנת דוחות להנהלת חשבונות.
 • הוצאת דוחות פנסיונים לחברות הביטוח.
 • טופס 161 וסגירת חשבון בסיום יחסי עובד מעביד.
 • טיפול בתביעות: מילואים,דמי לידה, אבטלה ופגיעה בעבודה.
 • הכנת טופסי 106 ושידור 126 בסוף שנה.. ועוד...
​**** השרות ניתן לעצמאיים, חברות, משרדי רו"ח וכדו'

בודק שכר מוסמך- למעסיק עובדי קבלן.

בעל עסק שמעסיק עובדי קבלן בתחום ניקיון, הסעדה ואבטחה מחוייב על פי חוק בבדיקת תלושי השכר לעובדים בחברתו כדיי לשמור על זכויותיו של העובד המועסקים דרך חברת כח אדם.
מזמין שרותי כח האדם חלה עליו האחריות לבדיקת תלושי שכר העובדים ע"י בודק שכ"ע מוסמך בלבד- במידה ולא יעשה כן הוא חשוף לביקורת ולעיצומים כספיים גבוהים שלא ניתנים לבטל.
השרות שלנו לבצע ביקורת מידגמית לפי דרישות משרד העבודה לפי תקופות המוגדרות בחוק, לבדיקת תלושי שכר לשמירת זכויות העובד והשקט שלך.

        
       מצ"ב קישר לטיוטת החוק.   https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Regulation/calcala090314.pdf

בדיקת תלושי שכר לשכירים

​ ​
יש לא מעט עובדים אשר אינם יודעים לקרוא את תלוש השכר שלהם ולא בטוחים כי הם קיבלו את כל המגיעה להם ע"פ חוק. אם בסיום יחסי עובד מעביד ואם בשכר השוטף מידי חודש.
אנו בודקים את תלושי השכר מא' עד ת' כגון:
 • בדיקת שעות נוספות.
 • תשלומים לפנסיה- האם נכללו כל המרכיבים המותרים ע"פ חוק.
 • תשלומי חופשה, הבראה, מחלה וכדו'

ביקורת פנים - בדיקות שכר פנימיות

בדיקת תלושי השכר בעסק לפני בקורת משרד התמ"ת.
אנו בודקים אם תלושי השכר עומדים בקריטריונים של התמ"ת.


 
 • חוזה עבודה.
 • יומני עבודה חודשיים.
 • הפרשות לפנסיה.
 • צבירות ימי חופשה מחלה ועוד... 
book, book, reading
 
טלפון: 09-7731444         נייד: 052-2420856     פקס: 077-9621031             דוא"ל: s.zada.hashav@gmail.com  
FacebookGoogle+Linkedin